Podmínky pronájmu

  Firmy:

- výpis z OR + objednávku

- občanský průkaz

- řidičský průkaz

- příslušnou částku na pronájem vozu + zálohu 

  (pouze při prvním zapůjčení,dále možnost bezhotovostní platby)

 

  Osoby:

- občanský průkaz

- řidičský průkaz

- třetí doklad - rodný list nebo  živnostenský list

                   - pas

                   - karta zdravotní pojišťovny 

- příslušnou částku na pronájem vozu + zálohu